Journalism

Du skal ikke bedrive lapskaus

Klassekampen 1 - 18.06.2011

Sigrid Redse Johansen og Camilla Guldahl ved Forsvarets stabsskole fortsetter (15. juni) sitt forsvar for et attentat på Gaddafi. De mener det vil være en forsvarlig krigshandling. De forsøker seg også på et lite intellektuelt kunststykke. De forsøker å forsvare attentatsposisjonen, uten å stå for den selv. Denne radbrekkende akten skal gjøres mulig gjennom å angripe de som påpeker at et attentat vil være et brudd med internasjonal sedvane. Vi som mener at presedensen er uakseptabel og som viser til de regler og normer som underbygger dette. Johansen og Guldahl mener det er "lapskaus" å påpeke at spørsmål om liv og død har en moralsk dimensjon. Forskernes argumentasjon er del av et større mønster. Det sendes opp lignende prøveballonger i en rekke leire -også i Nato- for å se om opinionen vil akseptere at alliansen utfører et attentat på en politisk leder av en stat.

Mine kolleger hevder at mitt ståsted er «normativt». De tar feil i dette. Jeg forsvarer her det bestående. Vi har en 400 år gammel sedvane som bebuder at vi ikke dreper statsledere, selv i krig. Deres posisjon at det er greit å drepe Gaddafi er normativ. Den er normativ fordi de ønsker å bryte med etablert praksis. De hevder at Gaddafi kan gjøres til et militært mål fordi «I Libya er det krig.» Det stemmer, men vi er ikke en krigførende part skal vi tro våre ledere. Men det er ikke libyske raketter som bomber sivile hjem, det er Norske. Nato-raketter drepte oberst Gaddafis yngste sønn og tre av hans barnebarn i et antatt forsøk på å ramme lederen. Dette er en urovekkende kreativ fortolkning av det opprinnelige FN-mandatet som bebudet etableringen av en ikke-fly sone som hadde som uttrykkelig og spesifikt formål å beskytte sivile fra den borgerkrigen som pågår i Libya. Å myrde familier er en handling som passer mafiaen, ikke sosialdemokratier. Det ligger stort ansvar på de som tar beslutninger i krig. Hvordan har vi kommet dithen at vi i fullt alvor diskuterer hvorvidt Norge skal utføre attentater på andre lands ledere, og hva vil vinnes og hva vil gå tapt i denne debatten?