Journalism

A gripe en tiger etter halen

DAGENS NARINGSLIV 25.04.2014

Jon Berg avlegger meg en visitt under overskriften «Skivebom av Toje». Den overskriften er malplassert, all den tid han selv tegner en blink rundt det stedet jeg traff med min ‘Heim ins Rech’-spalte. Jeg brukte parallellen med de tyske frikorpsene på 1920-tallet generelt (og Ernst von Salomon) spesielt fordi denne ikke var nazist, men snarere en eksponent for radikal konservativisme.


Var von Salomon en operettefigur? Kan hende. Han var også en av grunnleggerne av Den tyske fredsunion (DFU) etter krigen. Dette er hvordan jeg først kom i kontakt md hans tekster. Det oppgjøret han tar med sin egen rolle i kampene under Weimar-republikkens første fase er noe av det beste som er skrevet på emnet. Der Fragebogen burde i så måte oversettes til norsk. Boka «De fredløse» er, som Berg påpeker, ikke interessant som kilde, men snarere som levning. Den sier noe om sinnelaget som preget de som på egent initiativ tok opp våpen for å ‘forsvare fedrelandet’ slik de så det.

 

Poenget jeg gjorde i spalten var relativt lettfattelig: Gjennom å puste på folkelig væpnet nasjonalisme har Putin vekket noe som det senere kan vise seg vanskelig å kontrollere. Han har grepet en tiger etter halen. Hendelsene i Øst-Ukraina hvor væpnede frikorps har besatt offentlige bygninger i en rekke byer i håp om å fremprovosere Russisk intervensjon synes å underbygge dette.

 


La meg avslutningsvis si at jeg ikke hadde skrevet ingressen som saken ble trykket under.  Jeg ville ikke brukt begrepet ‘Lebensraum’ om Putins anneksjon av Krim. Det er høyst upassende å sammenligne vår tids Russland med det 3. riket. Ingen land ofret mer i kampen mot nazismen enn Russland og ingen hadde større del i seieren over nazismen. Det skal aldri glemmes.