Journalism

Tre velstandsstemmer

BERGENS TIDENDE 05.12.2015 Side 55-56

Vis avisside

Jeg har ingen hensikt om å moderere denne uttalelsen siden den åpenbart er helt riktig. Dersom Gran mener å kunne bevise det motsatte, vil det i sannhet være en stor oppdagelse. Norgeshistorien vil måtte skrives om! 


Jeg tar her muligheten til å advare mot en hang i enkelte leire til å redusere alt som skjer i verden til effekter av vestlig politikk, som om resten er lite mer enn skyggen som Vesten kaster. Det er mulig å styre et land riktig godt eller svært dårlig - helt uavhengig av Vesten. Syria er åpenbart et slikt tilfelle. 


Gran er også støtt over illustrasjonen som fulgte saken. Tegneren har jeg ingen innflytelse over. 


Høvdingen fra partiet Rødt, Torstein Dale (BT 24. november) mener å lese av kronikken at «verdens problemer er ikke vårt ansvar. Vi vil ha rikdommen for oss selv». Det er naturligvis ikke budskapet. Hadde jeg ment noe slikt, hadde jeg skrevet det. 


Mitt poeng er litt mer komplisert, men likevel viktig: Norges forhold til landene i sør er ikke - slik enkelte antar - et skyldnerforhold der vi står i gjeld, omtrent slik en huseier skylder banken. Det er et moralsk ansvar som vi velger å ta på oss. Du kan velge å gi bort dine penger til Røde Kors, men du skylder ikke Røde Kors dine eiendeler. Det er forskjellen, og det er en viktig forskjell. 


Dale kommer meg i møte på at «Toje har selvsagt rett i at vanlige nordmenns økonomiske kår først og fremst skyldes eget, hardt arbeid». Dette er høyskolelektor Solrun Samnøy (BT 28. november) delvis uenig i. Samnøy synes å bekjenne seg til en før-Pareto-merkantilisme der velstand anses som et nullsumspill: Vi er rike fordi andre er fattige. Vår rikdom skyldes dels flaks, dels arv, dels utbytting, dels urettferdige bytteforhold og litt eget arbeid. Samnøys konklusjon er at vi ikke fortjener vår velstand, og i forlengelsen av dette at Ivar Aasen tok feil da han påstod at «så eiga me rudningen trygt». 


Jeg kunne ikke vært mer uenig. 


Jeg står nok nærmere Dansk Flygtningehjælps generalsekretær Andreas Kamm når han sier at vi «ikke kan være forpliktet til å ødelegge vårt eget samfunn fordi det finnes fattigdom og lidelse i verden». Norge har gjort sin del, og vi skal gjøre vår del. Det er likevel viktig at sindige stemmer står opp og tar til motmæle når idealister står rede til å sette gården over styr på basis av sine ideologiske villfarelser.