Journalism

Bangstads pinlige tilbaketog

MORGENBLADET 18.12.2015 Side 35 - Del: 1

 

FLYKTNINGER Sindre Bangstad er ingenlunde pinlig berørt over at hans rasende angrep på undertegnede har endt i et forsmedelig tilbaketog i spørsmålet om hvorvidt Syria er den største flyktningkrisen siden Andre verdenskrig. Alt leseren trenger å vite, er at dersom jeg hadde tatt feil, ville nok Jan Egeland ha skrevet kommentaren, ikke Sindre Bangstad. I et forsøk på å redde seg presenterer Bangstad i  Morgenbladet 11. desember sitt eget anslag over internt fordrevne lykninger i Syria: 11,5 millioner. 

Fra en mann som i sitt utfall var så opptatt av kildehenvisninger, er det påfallende at dette tallet presenteres uten kilde. Tallet FNs høykommissær for flyktninger bruker, er 7,6 millioner. Tallet stammer fra The Internal Displacement Monitoring Centre, den internasjonalt anerkjente autoriteten på slike spørsmål. Når Bangstad fortsetter å insistere på at han har rett, selv om han - rent faktisk - tar feil, bidrar dette til å forsterke inntrykket av at hans ærend er ikke-faglig.