Journalism

Usikre paralleller

Aftenposten Morgen 12.11.2009

regel nr 11Henrik Placht ønsker boikott av Israel og viser til boikotten av Sør-Afrika som berettigelse (Aftenposten 11. november). Jeg vil ikke trette leseren med gjentagelser. Det rekker å si at jeg stiller meg bak professor Øyvind Østeruds argumenter om hvorfor akademisk boikott uakseptabelt og redaktør Åmås' forklaring for hvorfor denne typen aktivisme virker mot sin hensikt. Hva jeg vil si noen ord om, er den haltende parallellen mellom Israel og Sør-Afrika som stadig oftere piskes ut i manesjen. Dette er et mer problematisk eksempel enn hva Placht synes å være klar over. I tillegg til de mange forskjellene mellom de to regimene, er det heller ikke opplest og vedtatt at det var boikotten av Sør-Afrika som tvang apartheidregimet i kne. En fotnote kan stå for mange. I en bok om de forskjellige typer av sanksjoner redigert av Neta Crawford og Audie Klotz fra 1999, konkluderes det med at «Sør-Afrika, er et skoleeksempel på «konstruktiv dialog» - arbeidet for å endre en annen stats politikk gjennom engasjement snarere enn isolasjon».